(0)

Developer

 

Architektonický a projektový tím Jančina architekti tvorí v súčasnosti skupina odborníkov viacerých podnikateľských subjektov na čele
s Ing. arch. Jurajom Jančinom. V realizovaných a využívaných dielach z tvorby architektonického a projektového tímu je zrejmé, že je im blízky moderný výtvarný názor súčasnej západnej architektúry. Snažia sa využívať najnovšie materiály a technológie, pričom prihliadajú aj na vyššie princípy, vplyvy a pôsobenie diela na okolie. Každá stavba musí obsahovať harmóniu účelu a formy, aby ľudia v postavenom objekte radi žili, pracovali a trávili svoj voľný čas.

Medzi niektoré z najvýznamnejších projektov developera patrí realizácia vytvorenie konceptu AUPARK a jeho realizácia alebo stavba Apollo biznis center, rekonštrukcia hotela Mercure, či Centrály poštovej banky. 

www.jancina.sk